Statistiken har visat på många förlossningsenheter att 2/3 delar av sfinkterrupturer förekommer vid spontana vaginala förlossningar dvs barnmorskeförlossningar. 1/3 del av sfinkterrupturer vid instrumentella som sugklocka eller tångförlossning.

Det är viktigt för varje barnmorska /doktor att känna till sin egen statistik. Gå genom alla dina förlossningar under fem-tio års period och räkna ut antalet sfinkterrupturer mot alla dina vaginala förlossningar. Där ser du om du behöver ändra ditt sätt att handlägga förlossningen.