Vägen till en minskad frekvens sfinkterrupturer:

1.       Tydlig problemformulering med omvärldsorientering så att alla förstår att det finns ett problem.
2.       Stöd hos ledningen
3.       Alla barnmorskor har startat sin egen process med vilja till förbättring.
4.        Enighet i barnmorskegruppen och i läkargruppen om vikten av en gemensam metod. Skapar även en stark och viktig vi-känsla
5.       Utse en (eller två) person som har en drivande funktion och som har mandat hos såväl ledningen som hos barnmorskor och läkare. I Hudiksvall  var det en bm/vårdutvecklare.
6.       Införa barnmorska 2 på förlossningssalen vid födelsen.
7.       Våga sätta upp tuffa mål. Sfinkterrupturer < 1%
8.       Skapa stöddokument. Rutin.
9.       Kontinuerlig uppföljning av resultat. Resultattavlor.
10.     Tillse att alla nya barnmorskor och läkare blir introducerade i metoden innan de startar sitt kliniska arbete på enheten.

Om jag ska ge tips till blivande mammor så är det:
Ställ krav på din förlossningsklinik!
Fråga din barnmorska om hon kan förlösa med det klassiska (finska) greppet.