Vår metod bygger på fyra punkter:

Kommunikation och samarbete mellan den födande kvinnan och förlösaren, läs mer här

Förlossningsställning i slutet av utdrivningsfasen som möjliggör en bra överblick över perineum, läs mer här

Ett fullgott
perinealskydd, läs mer här och här

En korrekt
episiotomi på indikation. Mer om klippet här


Vi har en lång erfarenhet i att utbilda och handleda barnmorskor och läkare i förebyggning av grad 3 och 4 bristningar. Förlossningsavdelningar har reducerat allvarliga bristningar vid födseln efter införandet av vår metod. Vi skapade och genomförde utbildningen och det framgångsrika konceptet på fem sjukhus i Norge. Det blev en nationell handlingsplan 2006 och målsättningen var att halvera förekomsten av grad 3-4 rupturer på landsbasis. Och vi lyckades! Sedan dess har vi fortsatt med samma koncept med goda resultat i Sverige, Danmark och Island. Resultat, läs våra publikationer.

Vill ni också förbättra personalens kunskaper och färdigheter i förebyggning av allvarliga bristningar erbjuder vi föreläsningar och en individuell handledning efter ert behov.

Vår ambition är att flera kvinnor vill och vågar föda vaginalt och de behöver inte vara rädda för att ”spricka hela vägen”. Sedan 1700- och 1800-talet har perinealskyddet varit en av de viktigaste uppgifterna barnmorskan har. Vi vill bevara den här dyrbara kunskapen i framtiden också.