Doktors tankar om förebyggning av allvarliga bristningar v/förlossning
 
1.     Skapa ett gemensamt koncept om arbetet, doktor och barnmorska ska följa samma principer. Vi pratar samma språk, följer samma rutiner, jobbar på samma sätt eftersom målet är ett och samma.
2.     Inga prestigefrågor omkring perinealskyddet. Öppet klimat mellan doktorer och barnmorskor oavsett ålder och erfarenhet. Alla kan förbättra sig och alla kan lära sig från varandra!
3.     Det tar tid att ändra arbetssättet och alla har sin egen ”inlärningskurva” båda avseende handgrepp och perineotomi.
4.     Var kritisk mot dig själv. Ta reda på din egen statistik och titta varje fall på ett objektivt sätt. Borde ha jag gjort något på ett annat sätt? Hur kan jag bli ännu bättre? Våga fråga en kollega som har bättre resultat!
5.     Lär dig att lägga sugklocka och utföra perinealskyddet själv samtidigt! Det är ett hantverk som kräver mycket övning och inlärningstid.
6.     Var tålmodig vid sugklockaförlossningar. Är det verkligen så bråttom att barnet ska förlösas under 1 eller 2 dragningar? Överväg att låta huvudet glida ut vid sista uteruskontraktion medan kvinnan flåsar.
7.     Lär dig att utföra en korrekt perineotomi och suturera på ett säkert sätt. Bara ett korrekt utfört klipp på rätt indikation kan förebygga allvarliga sfinkterskador. Du kommer att våga klippa om du är säker i tekniken!
8.     Lär dig olika bedövningsteknik som underlättar ditt jobb. Lokalbedövning, inre PDB, yttre PDB.
9.     Dela din erfarenhet med andra kollegor.
10.  Noggrannhet vid dokumentation gällande riskbedömning, handläggning, olika handgrepp/ingrepp samt uppföljning. Den är grund för utvärdering, öppna jämförelser och framtidens förbättringsarbete.
10+1 Din kunskap och erfarenhet skapar trygghet omkring dig. En förlösande kvinna har det största behov av den.