CURRICULUM VITAE

PIRHONEN, TIINA

UTBILDNING

1974 - Leg.sjuksköterska i Finland

1976 - Leg.spec.sjuksköterska i mödravård och gynekologi samt leg.barnmorska i Finland

1994 - Leg.sjuksköterska och barnmorska i Sverige

1995 - Leg.sjuksköterska och barnmorska i Danmark

1997 - Leg.barnmorska i Norge

ANSTÄLLNINGAR

1975: Central sjukhuset i Kotka, Finland, gyn. avdelning som sjuksköterska

1977-1989: Central sjukhuset i Lahtis, Finland, förlossning, mödravårdspoliklinik, BB som barnmorska

1997-2000: Haukeland sykehus, Bergen, Norge, obst. avdeling, barnmorska

2000: Ullevål sykehus, Oslo, Norge, observationspost, barnmorska

2000-2001: Rikshospitalet, Oslo, Norge, obst. avdeling, barnmorska

2001-2004: Ullevål sykehus, Oslo, Norge, obst. avdeling, barnmorska

2003-2006: Universitetssjukhuset i Lund, Sverige, kvinnokliniken, barnmorska

2005- : Huvudansvarig undervisnings-och utvecklingsbarnmorska på projektet (Helsedepartementet) att reducera sfinkterrupturer i Norge. Utbildare och handledare i sfinkterruptur prevention i Sverige och Danmark, samt föreläsare och författare.
2009- : vikarierande barnmorska på olika förlossningsavdelningar