Chantal Joffe 2012 Chantal Joffe 2012
”Jag kunde plötsligt uppleva att det började rinna avföring ned på mina ben. Efter några sådana tillfällen började jag isolera mig. Jag hade alltid varit aktiv och nu ville jag bara vara hemma. Jag klarade inte ha intim kontakt, inte ens att min man höll om mig. Hur skulle jag? Jag kände inte igen mig själv. I loppet av fem tunga år förlorade jag min frihet, min man, min familj och min identitet.”

- En norsk kvinna med sfinkterruptur efter förlossning