• Kvinnor skall inte spricka hela vägen under förlossning. De skall ha ett normalt liv efter barnafödandet.
  • Flera kvinnor skall våga föda vaginalt och inte vara rädda för allvarliga bristningar under utdrivningsfasen.
  • Vi vill öka kvinnornas kunskap för att kunna välja ett alternativ i utdrivningsfasen som minskar risken för allvarliga bristningar.
  • Vi vill dela med oss av ”vår metod” för att reducera grad 3 och 4 bristningar vid födsel. Metoden och resultaten är vetenskapligt beprövade.
  • Det är alltid kvinnans val hur hon vill föda sitt barn! Personalens ansvar är att informera kvinnan om eventuella risker.