Senaste tiden har det cirkulerat en nyhet i många medier att en liten plastflärp skulle minska antalet bristningar. Författarna har publicerat en artikel om detta, i Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol on line 4 augusti 2014. Deras liten undersökning (574 kvinnor i flärpgruppen mot 574 kontroller) visade significant nedgång i grad 1 och 2 bristningar men ingen skillnad i antalet sfinkterrupturer (3.4 % i BÅDA grupper). Åter igen, vill man minimera riskerna att bli drabbad av en sfinkterskada v/förlossning, är det barnmorskas/doktors handläggning av förlossning som avgör. PERINELSKYDD!