• 5-8 gånger större risk att få en grad 3 eller 4 bristning vid nästa födsel. Igen: Det är viktigt att barnmorskan/doktorn håller perinealskydd att du inte spricker denna gången!
  • Vaginal förlossning om tidigare sfinkterruptur inte orsakat anal inkontinens.
  • En individuell bedömning skall göras för kvinnor med anal inkontinens.
  • Planerat kejsarsnitt rekommenderas för vissa kvinnor, t.ex. anal inkontinenta eller tidigare opererade pga anal inkontinens.