Rökbastu Rökbastu
  • Ta reda på om personalen på sjukhuset där du skall föda kan hålla s.k. perinealskydd.
  • Undersök också hur många procent av födande kvinnor får en grad 3 eller 4 bristning i mellangården på ditt sjukhus. Det är stora skillnader mellan sjukhus och förlossningsavdelningar i landet.
  • Skriv ner dina tankar och önskemål.  Fråga om personalen känner till perinealskyddet. Välj om möjligt en barnmorska som behärskar detta.
  • Tänk på att upprätta ställningar (knästående, huksittande, stående) ökar risken för en grad 3 och 4 ruptur. Pallen ökar risken för detta också. Barnmorskan har inte i dessa fall en överblick över mellangården och kan inte hålla perinealskydd optimalt.
  • Vattenförlossning ökar risken för grad 3 och 4 bristningar.
  • Du kan fritt välja vilken ställning du vill fram till dess att fostrets huvud blir stående i slidöppningen mellan värkarna och inte drar sig tillbaka. Då skall du helst vara halvsittande, i sidoläge eller på rygg i en förlossningssäng.  Barnmorskan kan då bäst se mellangården, ha en kontinuerlig kontakt med dig och du kan samarbeta med henne. Hon kan också bedöma om man behöver lägga ett snedklipp i mellangården.