Förlossning med tång från "Die Einfuhrung des rechten Loffels. Scanzoni 1855. Förlossning med tång från "Die Einfuhrung des rechten Loffels. Scanzoni 1855.

Riskfaktorer till grad 3 och 4 bristningar:

 
Föda första barnet vaginalt

Instrumentell förlossning, t.ex. sugklocka, tång

Stort barn, över 4kg

Långvarig förlossning

Värkstimulering

Tidigare grad 3 eller 4 ruptur

Mors ålder, över 35år ökar risken något

Epiduralbedövning, tveksam

Avsaknad av ett fullgott perinealskydd

Felaktigt lagt klipp

Vattenförlossning