Grad 4 bristning från Abbottet al. BMJ 2010;341:c3414. Grad 4 bristning från Abbottet al. BMJ 2010;341:c3414.

Gradering                  Skadetyp


Grad I                                      Enbart hud/slidans slemhinna skadad
Grad II                                     Djupare skada i slidan och/eller mellangården


Grad IIIa                                 Mindre än 50 % av yttre ringmuskeln skadad
Grad IIIb                                 Mer än 50 % av yttre ringmuskeln skadad
Grad IIIc                                 Både yttre och inre ringmuskel skadad


Grad IV                                   Yttre och inre ringmuskel skadade men även
                                                ändtarmens slemhinna skadad

 

Grad III a, b och c samt grad IV är så kallade sfinkterskador