• 300 000 kvinnor med analinkontinens i Sverige i dag.
  • Ju större skada man har desto mer komplikationer efteråt.
  • Upp till 50 % av kvinnorna har analinkontinens (gas-eller avföringsinkontinens) trots en primäroperation.
  • Långtidsresultaten saknas.
  • Problemen och förekomsten av anal inkontinens ökar med åldern, blir vanligare efter menopausen.

 

DÄRFÖR ÄR FÖREBYGGANDET VIKTIGT!


Varje kvinnoklinik skall kunna ge information och råd om vad du ska göra efter en inträffad grad 3 eller 4 bristning.  Det viktigaste:
Tid för återbesök. Var/när?

  • Vanligtvis 6-8 veckor efter förlossningen. Då görs en vanlig gyn-undersökning och en enkel undersökning av förmågan att kunna "knipa".
  • Vid besvär får man en remiss till en kirurg.


Knipövningar. Eventuellt besök hos sjukgymnast?

Ta kontakt om du har besvär efter förlossningen!

  • Viktigt att du vet vem du skall kontakta vid besvär. Problem kan uppstå långt efter förlossningen!