Sygehuset Vendsyssel Sygehuset Vendsyssel

2013 Sygehuset Vendssyssel, födeafdeling
Palkinto sfinkterprojektille

2013 Jouko Pirhonen
Palkinto Legeforening i Norge sfinkterprojektetille

2011 Elisabet Hals, kätilö, Lillehammer
Tutkimuspalkinto sfinkterprojektille

2009-2010 Tiina Pirhonen stipendi ExtraStiftelsen i Norge.
Yhteensä 1,0 milj NOK/2 vuotta sfinkterprojektille.

2007 Stavanger Universitetsykehus, födeavdeling
Palkinto sfinkterprojektille