Kristinan kymmenen neuvoa

1.     Ongelman tarkka määrittely ja kuvaus niin, että kaikki ymmärtävät.
2.     Vastuuhenkilöiden tuki
3.     Jokainen kätilö aloittanut oman kehitysprosessin ja haluaa tulla paremmaksi
4.     Yhteisymmärrys kätilöiden ja lääkäreiden välillä. Ymmärrys yhteisen menetelmän tärkeydestä. Auttaa myös tärkeän ja vahvan ”me- tunteen” kehityksessä.
5.     Nimetään yksi tai kaksi henkilöä jotka ovat vastuussa kehityksestä ja heillä on johdon, kätilöiden ja lääkäreiden tuki.  Hudiksvallissa henkilö on kätilö, jolla vastuu hoitokäytäntöjen kehittämisestä.
6.     Kaksi kätilöä synnytyksessä ponnistusvaiheessa.
7.     Järeä päämäärä tavoitteeksi. < 1 % vakavia repeämiä!
8.     Luo hoito-ohjeita ja rutiineita, joita noudatetaan.
9.     Jatkuva seuranta ja tilastointi. Tulostaulukot!
10.  Varmistetaan, että jokainen uusi kätiilö ja lääkäri perehdytetään klinikan hoitokäytäntöön ennen kuin aloittavat kliinisen työn.

VINKKI TULEVILLE ÄIDEILLE: Aseta vaatimuksia synnytysosastollesi!

Varmista, että hoitava kätilö osaa välilihan tukemisen ponnistusvaiheessa!